Poprawna pisownia

poza

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyraz, który w języku polskim ma wiele znaczeń i co więcej – może pełnić funkcję dwóch różnych części mowy. Jako rzeczownik, nazywa postawę ciała, stan, w jakim ciało znajduje się w danej chwili. Mówimy tak również na czyjeś stanowisko lub zachowanie w konkretnej sytuacji, które ma na celu przekazanie naszego niezadowolenia lub teatralnej niechęci.
Poza jako przyimek oznacza, że coś znajduje się na zewnątrz jakiegoś pomieszczenia czy zamkniętej przestrzeni, inaczej: na zewnątrz. Kolejne jego znaczenie to synonim oprócz – wyłączamy nim ze zbioru jeden lub kilka elementów. Ciekawostką jest fakt, że możemy nim opisać również włączanie do zbioru elementów jednego lub kilku z nich. Za jego pomocą możemy również przekazać informację, że dany stan rzeczy, zdarzenie miało miejsce w innym środowisku niż wskazuje na to rzeczownik.
Należy zapamiętać, że bez względu na funkcję, jaką wyraz ten pełni w zdaniu oraz na jego kontekst, należy zawsze zapisywać go łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyjęta przez nią poza sugerowała, że czuje się bardzo niekomfortowo.
Poza pomadką ochronną, zawsze w torebce noszę też krem do rąk i okulary przeciwsłoneczne.
Lubię wszystkich ze swojej grupy studenckiej, może poza Markiem.


Niepoprawna pisownia

po za

Niepoprawna pisownia