Niepoprawna pisownia

zpisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spisz

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie spisz to czasownik w trybie rozkazującym, w drugiej osobie liczby pojedynczej. Oznacza nakaz zapisania czegoś, zanotowania lub przepisania od drugiej osoby (ściągnięcia).
Słowo spisz powinni być zawsze zapisywane przez przedrostek s-. Jest to wynikiem jego pokrewieństwa z innymi wyrazami z tej rodziny, takimi jak spisać, spis. Jednocześnie w przypadku ich wszystkich występuje konieczność zastosowania zasady języka polskiego, która mówi, że s zapisuje się przed spółgłoskami bezdźwięcznymi, takimi jak p, f, t, k, c, cz, ch. W tym przypadku w słowie spisz, s pojawia się przed p.

Przykłady poprawnej pisowni

Spisz od niego te zadania, zamiast się tak długo nad nimi zastanawiać, bo nie starczy ci czasu.
Spisz dla mnie cztery najważniejsze zasady, jakimi kierujesz się każdego dnia w swoim życiu.
Znajdź dzisiaj chwilę czasu i spisz cały inwentarz, który mamy, bo jutro będzie kontrola.