Niepoprawna pisownia

cemęt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cement

Poprawna pisownia, znaczenie: słowem cement określa się drobny, szary proszek, który powstaje z mieszaniny kalcynowanego wapienia i gliny. Cement użyty z wodą i piaskiem służy jako zaprawa budowlana, a połączony z wodą, piaskiem i kruszywem jest wykorzystywany do produkcji betonu. Cement definiuje się też jako spoiwo, klej, a w stomatologii – tymczasowe wypełnienie zęba. Cement w przenośni oznacza coś, co łączy, więź.
Wyraz cement w języku polskim jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, należącym do grupy wyrazów określanych jako singulare tantum, czyli takich, które występują tylko i wyłącznie w liczbie pojedynczej. Jego etymologia sięga języka łacińskiego – pochodzi od wyrazu caementum, który oznacza kamień tłuczony. Do języka polskiego najprawdopodobniej trafił jako niemieckie zapożyczenie od słowa Zement. Stąd prawidłowa pisownia tego wyrazu to cement z en przed spółgłoską zwartą t, bowiem samogłoska ę występuje tylko w wyrazach rodzimych.

Przykłady poprawnej pisowni

Wyprodukowanie cementu nie jest wcale takie proste, jakby mogło się wydawać.
Nasz związek cementuje prawdziwe uczucie i wielka pasja do sportu.
Cement stomatologiczny jest podstawowym materiałem, którym wypełnia się ubytki w zębach.


Niepoprawna pisownia

cemend

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cemęd

Niepoprawna pisownia