Poprawna pisownia w końcu to zawsze oddzielnie, zapisane razem stanowi błąd językowy.

Poprawna pisownia

w końcu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wkońcu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fkońcu

Niepoprawna pisownia