Poprawna pisownia

krótszy

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to stopień wyższy utworzony od przymiotnika krótki, oznaczającego coś trwającego niedługo, mającego niewielką długość, ale także coś zwięzłego, wyrażającego swoją treść w niewielu słowach.
Pisownia omawianego terminu może sprawiać nam nieco trudności, ponieważ przeczy regule nakazującej zapis rz po większości spółgłosek. Należy jednak zapamiętać, że istnieje grupa wyrazów, w których po głosce k, p lub t zapisywane jest s, na przykład pszenica, bukszpan czy też właśnie krótszy. Jest to również zgodne z brzmieniem wymawianego wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ależ jestem zmęczona. Mam nadzieję, że kolejny wykład będzie krótszy niż poprzedni.
Jeśli stawiasz na krótszy czas połączenia pomiędzy tymi miastami, musisz również liczyć się z wyższymi kosztami biletu.
Uwaga, który z nas wylosuje krótszy patyk, będzie musiał posprzątać zabawki.


Niepoprawna pisownia

krótrzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krutszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krutrzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krutży

Niepoprawna pisownia