Niepoprawna pisownia

chipoteka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hipoteka

Poprawna pisownia, znaczenie: ograniczone prawo rzeczowe, dające wierzycielowi (najczęściej bankowi) zabezpieczenie na nieruchomości na wypadek niespłacenia zobowiązania (najczęściej kredytu); potocznie także o nieruchomości, która jest obciążona długami.