Niepoprawna pisownia

chipoteka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hipoteka

Poprawna pisownia, znaczenie: hipoteka jest prawem rzeczowym, służącym zabezpieczeniu wierzytelności. Najczęściej powstaje wówczas, gdy na zakup nieruchomości zostaje zaciągnięty kredyt bankowy. Wówczas, jeśli raty nie są odpowiednio spłacane, bank może ściągnąć należność z nieruchomości.
Wyraz hipoteka należy zapisywać przez h, ponieważ zawiera on cząstkę hipo-, będącą przedrostkiem oznaczającym pod. Przedrostek ten został zapożyczony z języka greckiego, a zgodnie z zasadami polszczyzny, wszystkie zapożyczenia należy zapisywać zgodnie z oryginałem, czyli w tym przypadku przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Na moim domu ciąży ogromna hipoteka, dlatego muszę bardzo uważać i spłacać raty w terminie.
Hipoteka jest rozwiązaniem dla wielu osób, które tylko dzięki niej mogą kupić swoją nieruchomość.
Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii hipoteki, mogę polecić ci usługi znajomego prawnika.