Poprawna pisownia

wydłużenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wydłurzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wydłóżenie

Niepoprawna pisownia