Niepoprawna pisownia

bałuwan

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bałwan

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższym wyrażeniem określamy figurę, bardziej lub mniej przypominającą człowieka, wykonaną ze śniegu. Jest to także określenie spienionej morskiej fali, wypchanego cietrzewia czy też udającej go makiety, przygotowanej w celu zwabienia innej zwierzyny, a dodatkowo obraźliwa nazwa osoby niemądrej, głupiej, mało inteligentnej. Dawniej bałwanem nazywano też figurę bożka pogańskiego oraz słup soli.
W języku polskim jedyną poprawną wersją zapisu tego słowa jest ta uwzględniającą spółgłoskę ł. Pisownia ta funkcjonuje od wielu lat, a jak wiemy, wyrazy o pochodzeniu rodzimym zapisujemy zgodnie z tradycją historyczną. Wszelkiego rodzaju pomyłki wynikają zapewne z niedokładnej artykulacji, podczas której spółgłoska ł zastępowana jest samogłoską u.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki temu, że cały czas ma być mroźno, wasz bałwan będzie stał tu przez całe tygodnie.
Muszę wcześniej wyjść z pracy. Jakiś bałwan potrącił moją żonę na pasach.
Wpatrywała się z zachwytem w ogromne, spienione bałwany, które po przybyciu do brzegu, niemal dotykały jej stóp.


Niepoprawna pisownia

bauwan

Niepoprawna pisownia