Niepoprawna pisownia

mżonka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mrzonka

Poprawna pisownia, znaczenie: od 1936 roku wyraz mrzonka zapisujemy przez rz. Wtedy właśnie miała miejsce reforma ortograficzna, która, między innymi, zmieniła jego zapis. Pierwotnie wywodził się on bowiem od czasownika mżyć i zapisywany był podobnie. Językoznawcy jednak uznali, że znacznie łatwiej będzie nam skojarzyć go z rzeczownikiem marzenie i zapisywać również przez rz.
Mrzonka to inaczej złudzenie, utopia, coś nierealnego, niemożliwego do urzeczywistnienia, pomysł lub zamiar niedający się zrealizować.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje plany pogodzenia się z rodzicami w tej chwili brzmią już niestety jak mrzonka.
Przy takich ocenach marzenie o świadectwie z czerwonym paskiem to już niestety mrzonka.
Przykro mi to mówić, ale mrzonką można nazwać plany znalezienia pracy w zawodzie po jej kierunku studiów.


Niepoprawna pisownia

mszonka

Niepoprawna pisownia