Określenia nieznane i nie znane są poprawne, jednak ich stosowanie zależy od kontekstu, w jakim chcemy je umieścić.

Poprawna pisownia

nie znane

Poprawna pisownia, znaczenie: nie znane to określenie, które odnosi się do sytuacji, w których chcemy pokazać kontrast pomiędzy dwiema cechami. Wymaga doprecyzowania przez kolejną część zdania. Określenia tego używa się jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Przykłady poprawnej pisowni

To było nie znane, ale zupełnie nowe przedstawienie, które dopiero musiało sobie zdobyć sławę.
Odwiedziły nas nie znane, ale bardzo sławne osobistości, z prezydentem naszego miasta na czele.
Tamte wydarzenia historyczne były nie znane, tylko zupełnie zapomniane, bo okazały się niewygodne.


Poprawna pisownia

nieznane

Poprawna pisownia, znaczenie: nieznane to wyrażenie, które opisuje stan, jakim jest brak wiedzy na dany temat. Nie wymaga uzupełnienia przez inne zdania. W przypadku tego słowa stosuje się zasadę, że partykułę nie z imiesłowami piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieznane osoby weszły na nasz teren, obserwuj ich na kamerach, a ja dowiem się, o co im chodzi.
Przyczyny tej choroby były nieznane, przez co lekarze podjęli decyzję o leczeniu objawowym.
Ilekroć otaczały ją zupełnie nieznane osoby, czuła się bardzo nieswojo i nie chciała się odzywać.