Poprawna pisownia

oburzył

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

o burzył

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obórzył

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obużył

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obóżył

Niepoprawna pisownia