Niepoprawna pisownia

zprzed

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprzed

Poprawna pisownia, znaczenie: przyimek sprzed powinien być zapisywany łącznie, z wykorzystaniem litery s na początku. Inne formy, takie jak z przed oraz zprzed nie są prawidłowe. Zapis tego przyimka jest uwarunkowany historycznym rozwojem języka i powinien zostać zapamiętany.
Sprzed stosowane jest do wyrażenia okresu czasu, który upłynął od jakiegoś wydarzenia albo powstania jakiegoś przedmiotu. Może odnosić się także do wyrażenia zmiany miejsca położenia, na przykład przesunięcia przedmiotu, który wcześniej znajdował się przed innym przedmiotem.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten obiad jest chyba sprzed kilku godzin! Nie da się go zjeść, jest zimny i niesmaczny.
Policyjny samochód ruszył sprzed posterunku z piskiem opon, kiedy został wezwany na miejsce zbrodni.
Film, który chciałem ci pokazać, pochodzi sprzed dwóch lat, ale jego fabuła jest naprawdę zachwycająca.


Niepoprawna pisownia

z przed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spszed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprzet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pszed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpszed

Niepoprawna pisownia