Niepoprawna pisownia

zprzed

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprzed

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z przed

Niepoprawna pisownia