Niepoprawna pisownia

rzniwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żniwa

Poprawna pisownia, znaczenie: żniwa to koszenie, a także zbierania dojrzałych plonów zbóż. Jest to także okres, w którym wykonuje się te prace.
Słowo żniwa zapisujemy przez ż. Wyraz ten swój zapis zawdzięcza uwarunkowaniom historycznym oraz rozwojowi języka polskiego. Dlatego poza historią nie ma żadnej innej reguły, która wyjaśniałaby jego prawidłowy zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy przyjechał do rodziny akurat były żniwa, więc z chęcią pomagał podczas wszystkich prac.
Kiedy były żniwa, Marii nie było w domu. Odbywała wtedy swoje pierwsze praktyki lekarskie i nie mogła pomóc.
Żniwa były dla nich bardzo ważnym okresem czasu, bo utrzymywali się ze sprzedaży swych plonów.