Poprawna pisownia

bodajże

Poprawna pisownia, znaczenie: bodajże to partykuła, która w zdaniu sugeruje wątpliwość co do prawdziwości przekazywanej informacji. Inaczej: możliwe, prawdopodobnie, być może.
Omawiany wyraz składa się z partykuły bodaj, która została wzmocniona końcówką wzmacniającą -że. Tego typu konstrukcje zawsze zapisujemy przez ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Grecja to wspaniały kraj. Byliśmy tam z Martą bodajże sześć lat temu.
Jej urodziny wypadają bodajże dwudziestego lutego.
Jej syn chodzi teraz bodajże do czwartej klasy szkoły podstawowej.


Niepoprawna pisownia

bodajrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bodaj że

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bodajsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bo daj że

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bo dajże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podajrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podajże

Niepoprawna pisownia, wyjątek: jako forma słowa „podać” – tryb rozkazujący drugiej osoby liczby pojedynczej wzmocniony partykułą „-że”. Znaczenie słowa nie jest tożsame z „bodajże” i nie można używać tego słowa jako zamiennik. Formy „podajże” używamy, kiedy chcemy naciskamy aby ktoś nam coś podał, przykład: „podajże mi tę sól!”.