W słowniku języka polskiego znajdziemy zarówno sformułowanie obietnicom jak i obietnicą. Oba te słowa wywodzą się od rzeczownika podstawowego obietnica – terminem tym określamy wypowiedź zapewniającą drugą osobę o zrobieniu czegoś w przyszłości. Zapoznaj się z poniższym opracowaniem, a dowiesz się w jakich kontekstach zdania należy użyć każdej z przedstawionych form. W razie wątpliwości zawsze masz możliwość zadania naszej redakcji pytania językowego.

Poprawna pisownia

obietnicom

Poprawna pisownia, znaczenie: obietnicom to słowo źródłowe odmienione w celowniku liczby mnogiej. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że tak odmienione rzeczowniki powinny zawsze przejmować końcówkę -om.

Przykłady poprawnej pisowni

Po tylu latach nikt nie wierzy już obietnicom członków tej partii.
Przyjrzyjmy się obietnicom przedwyborczym i sprawdźmy, ile z nich zostało spełnionych podczas rządów tego ugrupowania.
Już nie wierzę Twoim obietnicom – zbyt wiele razy mnie oszukałeś.


Poprawna pisownia

obietnicą

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz obietnicą to rzeczownik podstawowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Również i w tym przypadku zakończenie omawianego słowa uzasadnia reguła językowa, która mówi, iż rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki i imiesłowy rodzaju żeńskiego, które są odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny za każdym razem przybierać końcówkę .

Przykłady poprawnej pisowni

Zgodnie z obietnicą, czekam już pod Twoim domem.
Zmotywowałam dziecko do nauki obietnicą wakacji na tropikalnej wyspie.
Nasza rozmowa zakończyła się jego obietnicą, że postara się popracować nad swoim charakterem.