Niepoprawna pisownia

dałn

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

down

Poprawna pisownia, znaczenie: osoba cierpiąca na zespół Downa; zespół Downa zwany dawniej mongolizmem (zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21).


Niepoprawna pisownia

daun

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doun

Niepoprawna pisownia