Niepoprawna pisownia

pszemianę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przemianę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prze mianę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przemiane

Niepoprawna pisownia