Słowa niecierpliwie oraz nie cierpliwie mogą być zapisywane zarówno łącznie, jak i oddzielnie, jednak o konkretnym zapisie decyduje w ich przypadku kontekst całej wypowiedzi.

Poprawna pisownia

niecierpliwie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie niecierpliwie używane jest najczęściej, a jego pisownia jest zgodna z zasadą, że przysłówki i przymiotniki w stopniu równym i wyższym zapisujemy łącznie z partykułą nie. Oznacza pewną cechę, jaka towarzyszy danej osobie, sposób wykonywania pewnych zadań.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek czekał niecierpliwie na przyjście Dominiki, której chciał pokazać swoją najnowszą grę na konsoli.
Tomasz niecierpliwie czekał na urlop, ponieważ czuł się już bardzo zmęczony ciągłą pracą.
Olaf przestępował niecierpliwie z nogi na nogę, niemal tańcząc w miejscu w tej długiej kolejce.


Poprawna pisownia

nie cierpliwie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie cierpliwie pojawia się tylko wyjątkowo w wypowiedziach i jest dopuszczone do użytku jedynie w sytuacji, w której ma podkreślić znaczenie wypowiedzi. Wymaga uzupełnienia określeniem przeciwstawnym, rozbudowującym wypowiedź.

Przykłady poprawnej pisowni

Anna wykonuje swoje zadania nie cierpliwie, tylko chaotycznie i pospiesznie, niemalże na odwal się.
Wiktoria uważała, że jej brat zachowuje się nie cierpliwie, tylko bardzo popędliwie i głupio.
Joanna czekała na córkę nie cierpliwie, ale bardzo nerwowo, obawiając się, czy jest bezpieczna.