Seks odnosi się do wszystkich czynności, niezbędnych do zaspokojenia popędu płciowego. Jest także słowem, które nawiązuje do atrakcyjności danej osoby.
Zarówno seks, jak i sex to poprawne formy tego wyrazu. Został on zaczerpnięty z języka angielskiego i zapis sex jest oryginalną formą jego zapisu. Jednak, ze względu na to, iż mocno zasymilował się już z językiem polskim, zapis seks jest obecnie formą preferowaną i uważaną za bardziej komunikatywną. Dlatego powinien być częściej wykorzystywany, zamiast uważanego za pretensjonalne słowa sex.
Jednocześnie należy pamiętać, iż wyrazy pochodne zawsze powinny mieć polską pisownię, np. seksowny.

Poprawna pisownia

sex

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: pisownię sex spotyka się najczęściej w tytułach, szyldach i hasłach reklamowych, zaś w tekstach gdzie dominuje funkcja komunikatywna, forma ta jest właściwie nieobecna.

Przykłady poprawnej pisowni


Poprawna pisownia

seks

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: sugerujemy używanie formy spolszczonej, czyli seks – jest ona znacznie bardziej popularna i z całą pewnością bardziej stosowna we wszelkich tekstach formalnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu seks był tematem tabu i w szczególności kobiety nie powinny go były poruszać.
Seks to jedno z tych zagadnień, które poruszane są w szkole podczas lekcji przygotowania do życia w rodzinie.
Seks jest obecnie popularny w popkulturze i często istnieją do niego nawiązania w filmach czy książkach.