Poprawna pisownia

przyrzekać

Poprawna pisownia, znaczenie: przyrzekać to czasownik w formie bezokolicznika, w trybie niedokonanym i w czasie teraźniejszym. Słowo przyrzekać oznacza komuś coś obiecywać, gwarantować, zapewniać, zaręczać, ślubować.
Zgodnie z zasadami ortografii, po spółgłosce p piszemy rz. Natomiast jeżeli chodzi o drugie rz, to pisownia uzasadniona jest pochodzeniem słowa od starosłowiańskiego rekti, co oznacza rzec. Dlatego piszemy przez rz, które jest niewymienne.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie próbuj czegoś przyrzekać, jeżeli nie masz pewności, czy dotrzymasz danego słowa.
Moja koleżanka lubi często przyrzekać się na wszystkich świętych i na słowo honoru.
Para młodych w Urzędzie Stanu Cywilnego przyrzekła sobie nawzajem zgodne i szczęśliwe małżeństwo.


Niepoprawna pisownia

przyżekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszyrzekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszyżekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżyrzekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżyżekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przyrzekadź

Niepoprawna pisownia