Niepoprawna pisownia

poddać w wątpliwość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podać w wątpliwość

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to powinno być zawsze zapisywane jako podać w wątpliwość. Wynika to z faktu, że w wyrażeniu tym słowo podać oznacza wyrazić, zgłosić.
Całe to wyrażenie oznacza, że osoba je wypowiadająca w coś wątpi, nie chce dać wiary.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety, muszę podać w wątpliwość twoje słowa, ponieważ z moich doświadczeń wynika coś innego.
Henryk zdecydował się podać w wątpliwość wyniki badań naukowych swojego przełożonego.
Nie lubił podawać w wątpliwość cudzych słów, jednak czasem wiedział, że jest to konieczne.