Niepoprawna pisownia

chciałaśbyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chciałaś być

Poprawna pisownia