Poprawna pisownia

chmara

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chmara powinno być zapisywane przez ch. Jego pisownia została przyjęta na podstawie tradycji historycznej. Najpewniej posiada ono taki sam rodowód jak słowo chmura. Być może powstało na skutek nałożenia się słów chmura i mara.
Chmara oznacza nagromadzenie owadów, a czasem także ptaków, natomiast w łowiectwie odnosi się także do innej zwierzyny, np. jeleni, łosi czy żubrów. Dawniej oznaczało także tuman, chmurę pyłu. W przenośni to po prostu duża liczba osób, zwierząt lub rzeczy, nagromadzenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Chmara motyli przemknęła nam nad głowami, budząc radosne piski naszych małych dzieci.
Na pobliskich drzewach usiadła cała chmara ptaków, sprawiając, że poczułem się jak filmie Hitchcocka.
Na szkolnym korytarzu była chmara dzieci, przez co mama miała trudność z dostaniem się do sali.


Niepoprawna pisownia

hmara

Niepoprawna pisownia