Poprawna pisownia

zawczasu

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie zawczasu zawsze należy zapisywać łącznie. Jest to zrost językowy, który powstał ze staropolskiego wyrażenia przyimkowego. Zgodnie z obecnymi zasadami polszczyzny, zrosty zawsze piszemy łącznie.
Zawczasu oznacza wykonanie jakiegoś działania przed ustalonym terminem lub innym działaniem. Synonimami do niego mogą być z wyprzedzeniem, wcześniej, zanim.

Przykłady poprawnej pisowni

Powinieneś zawczasu przygotować sobie wszystkie ważne rzeczy, które zamierzasz zabrać na wakacje.
Przygotowałem się zawczasu do tego egzaminu z języka angielskiego i dlatego dostałem piątkę.
Moja mama lubi przygotowywać sobie listę zakupów zawczasu, na przykład dzień przed wyjazdem do sklepu.


Niepoprawna pisownia

za wczasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za w czasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zafczasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaw czasu

Niepoprawna pisownia