Zarówno sformułowanie wynikły jak i wyniknęły pochodzi od czasownika dokonanego wyniknąć. Są to postacie formy podstawowej odmienione w trzeciej osobie liczy mnogiej, w czasie przeszłym. Wyniknąć oznacza: powstać jako rezultat czegoś lub też wpłynąć jako wniosek.
Obie konstrukcje są dopuszczone do użytku przez językoznawców, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż pierwsza forma występuje zarówno w mowie jak i w piśmie znacznie częściej, w związku z czym nasza redakcja rekomenduje używanie właśnie tej formy.

Poprawna pisownia

wynikły

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: forma występująca powszechniej, rekomendujemy jej użycie.

Przykłady poprawnej pisowni

W związku z tą sytuacją wynikły pomiędzy nami bardzo nieprzyjemne rozmowy.
Problemy, które wynikły z zachowania mojego syna, zdawały się nie mieć końca.
Z tej rzekomo niewinnej uwagi wynikły konflikty, które ciągnęły się za nami przez kilka miesięcy.


Poprawna pisownia

wyniknęły

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: forma poprawna, jednak rzadziej spotykana, nie zalecamy jej używania. Może nie występować we wszystkich słownikach i być oznaczana przez niektóre przeglądarki internetowe jako błąd.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieprzyjemności, które wyniknęły po jej grubiańskim zachowaniu, zapamiętam na całe życie.
Stąd właśnie wyniknęły wszelkie nieporozumienia.
Problemy wyniknęły dopiero po zatrzymaniu ich samochodu na granicy polsko-ukraińskiej.