Poprawna pisownia

dobrze

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dobrze należy zapisywać przez rz. Obowiązuje w jego przypadku ogólna zasada, mówiąca, że po spółgłoskach b, ch, d, g, j, k, p, t, w zawsze zapisujemy w języku polskim dwuznak rz. W tym przypadku o pisowni zdecydowała więc litera b.
Dobrze to słowo, którego używamy w kilku kontekstach, między innymi:

  • jako przysłówka, który opisuje, iż coś zostało wykonane poprawnie, udało się tak, jak było założone;
  • jako pochwały, iż ktoś zachował się odpowiednio lub wykazał się odpowiednimi zdolnościami;
  • jako wyrazu oznaczającego, iż coś było przyjemne albo przyniosło korzyści;
  • w przypadku, w którym chcemy podkreślić, iż dane zachowanie było uczciwe, a wypowiedź była w naszej opinii słuszna;
  • jako przytaknięcie, potwierdzenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dobrze powiedziane! Marku, ty masz zawsze rację, dlatego uważam, że powinieneś być liderem grupy.
Zanim coś zrobisz w jego towarzystwie, dobrze się zastanów, bo wszystko wykorzysta przeciwko tobie.
Dobrze, przyjadę do ciebie w najbliższą sobotę, to razem szybko ogarniemy cały twój ogród.


Niepoprawna pisownia

dobże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doprze

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma dawnego słowa doprzeć, oznaczającego: domknąć, docisnąć, dotrzeć lub dojść.