Poprawna pisownia

przedrzeźniać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prze drzeźniać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedrzeźniać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedżeźniać

Niepoprawna pisownia