Niepoprawna pisownia

pujdziesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pójdziesz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pójdziesz odnosi się do udania pieszo w konkretnym kierunku, aby osiągnąć pewien cel i znaleźć się w odpowiednim punkcie. To także wyraz oznaczający, że ktoś wstępuje do jakiejś organizacji, grupy społecznej.
Pójdziesz należy zapisywać przez ó. Wyraz ten swoją pisownię zawdzięcza wymianie ó na o w pokrewnym słowie poszli, które również jest jedną z form czasownika iść. Taka wymiana oraz historycznie utarta pisownia zdecydowały o zastosowaniu ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Oczekuję, że podobnie jak tata i dziadek, ty także pójdziesz do harcerstwa, to już najwyższy czas.
Zanim pójdziesz spać przewietrz sobie w pokoju i sprawdź, czy nigdzie nie wleciały ćmy.
We wtorek pójdziesz ze mną do lekarza, bo wychodząc od niego nie będę mogła sama jechać autem.