Niepoprawna pisownia

nie zgoda

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niezgoda

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niezgoda znaczy tyle, co brak porozumienia, rozdźwięk lub dysonans. W przenośni oznacza nawet kłótnię i zdecydowaną różnicę zdań.
Niezgoda jako wyraz składa się z dwóch części mowy. Pierwszą stanowi partykuła nie. Drugą jest rzeczownik rodzaju żeńskiego – zgoda. Partykułę nie z rzeczownikami zawsze pisze się łącznie i tak jest w tym przypadku.
Dopuszczalne są wyjątki w pisowni na podstawie kontekstu użycia tego słowa. Słowo niezgoda może wyjątkowo być napisane rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kością niezgody między rodzeństwem stał się spadek po zmarłych rodzicach.
Zgoda buduje, ale niezgoda zawsze rujnuje – to ważne przysłowie powinien każdy zapamiętać.
Nie zgoda, ale drobna różnica zdań zadecydowała o tym, że do fuzji naszych firm nie doszło.