Poprawna pisownia

czuje

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo czuje zawsze powinno posiadać literę u. W języku polskim obowiązuje ogólna zasada ortograficzna, że końcówki -uję, -ujesz, -uje i pozostałe w kolejnych przypadkach liczby pojedynczej i mnogiej nigdy nie zawierają ó, tylko zawsze posiadają u. Zapis tego wyrazu jest także wynikiem jego prasłowiańskiego pochodzenia, brzmiącego čuti.
Czuje to czasownik, który w bezokoliczniku przyjmuje formę czuć, a w tym przykładzie znajduje się w trzeciej osobie liczby pojedynczej, np. on / ona / ono czuje. Może zostać wykorzystany w kilku kontekstach:
1. zmysłowego doświadczenia bodźców, odnosi się wówczas do smaku i zapachu
2. samopoczucia psychicznego lub nastroju, który posiada dana osoba
3. osobistego poczucia stanu zdrowia albo choroby
4. emocji związanych z drugą osobą
5. w przenośni oznacza także zrozumienie, akceptację oraz polubienie danej rzeczy, sytuacji lub dzieła artystycznego, pociągającą często za sobą przynależność do konkretnej grupy.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasia nie czuje się dzisiaj najlepiej, bez przerwy wspomina, że jest jej smutno z powodu utraty pracy.
Tomek powiedział mi w tajemnicy, że czuje coś więcej do Małgosi, więc nie powtarzaj jej tego!
Pies doskonale czuje zapachy, dlatego może być wykorzystywany do wykrywania narkotyków.


Niepoprawna pisownia

czóje

Niepoprawna pisownia