Niepoprawna pisownia

bżydal

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzydal

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bszydal

Niepoprawna pisownia