Niepoprawna pisownia

wogóle

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w ogóle

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot, którego zapis często nastręcza wiele trudności. Należy jednak zapamiętać, że zawsze zapisujemy go rozłącznie, w myśl zasady, że ogromną większość wyrażeń przyimkowych pisze się właśnie w taki sposób. Analogicznie zapisujemy również zwroty takie jak na ogół i z ogółem. Dla przypomnienia, wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimka z innymi częściami mowy. W tym przypadku jest to odmieniony rzeczownik ogół, którym nazywamy grupę osób, przedmiotów lub zjawisk, tworzących konkretną całość. Z kolei zwrot w ogóle może oznaczać: zupełnie nie, wcale, ani trochę, nic a nic, ale również: podsumowując, generalnie, ogólnie, w sumie – niezależnie od tego, które z tych znaczeń mamy na myśli zawsze obowiązuje pisownia rozłączna.

Przykłady poprawnej pisowni

W ogóle to najchętniej wyrwałabym się z miasta na kilka dni, może w góry…
Próbowałam z nim rozmawiać, ale w ogóle nie chciał mnie słuchać.
W ogóle nie jestem przygotowana na dzisiejszy egzamin, nie wiem czy go zdam.
Nie było mnie na ostatnim spotkaniu firmowym, a tak w ogóle to planuję złożyć wypowiedzenie.


Niepoprawna pisownia

wogle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wogule

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgl

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w ogule

Niepoprawna pisownia