Niepoprawna pisownia

wogóle

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w ogóle

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot, którego zapis często nastręcza wiele trudności. Należy jednak zapamiętać, że zawsze zapisujemy go razem, w myśl zasady, że ogromną większość wyrażeń przyimkowych pisze się właśnie łącznie. Dla przypomnienia, wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimka z innymi częściami mowy. W tym przypadku jest to odmieniony rzeczownik ogół, którym nazywamy grupę osób, przedmiotów lub zjawisk, tworzących konkretną całość. Z kolei zwrot w ogóle może oznaczać: wcale, ani trochę, nic a nic, ale również: podsumowując, generalnie, ogólnie, w sumie.

Przykłady poprawnej pisowni

W ogóle to najchętniej wyrwałabym się z miasta na kilka dni, może w góry…
Próbowałam z nim rozmawiać, ale w ogóle nie chciał mnie słuchać.
W ogóle nie jestem przygotowana na dzisiejszy egzamin, nie wiem czy go zdam.


Niepoprawna pisownia

wogle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wogule

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgl

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w ogule

Niepoprawna pisownia