Niepoprawna pisownia

puki co

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

póki co

Poprawna pisownia, znaczenie: Jest to zwrot pochodzenia rosyjskiego, czyli rusycyzm. Wywodzi się od wyrażenia покá что (wym. poka czto) o tym samym znaczeniu. W języku polskim jest to określenie stosowane wyłącznie w mowie potocznej. Nie powinno być używane w literaturze, z wyjątkami dialogów nacechowanych typowo potocznymi określeniami, ani w oficjalnych pismach czy przemowach. Póki co możemy zastąpić zwrotami: jak do tej pory, nadal, do chwili obecnej, po dziś dzień, jak na razie, jak dotąd.
Jedyną poprawną pisownią powyższego wyrażenia jest ta z wykorzystaniem ó. Uzasadnia ją historyczna geneza tego słowa – wywodzi się ono od wyrazu póty (również zawsze zapisywanego przez ó). Póki co w obecnej formie zostało zapisane już przez Aleksandra Brücknera, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku autora „Słownika Etymologicznego Języka Polskiego”.

Przykłady poprawnej pisowni

Póki co nic nie nie wskazuje na to, że nie będzie to miły wieczór.
Nagle zorientowałam się, że póki co to ja jestem głównym prowodyrem dyskusji.
Póki co nie stać go na nowy samochód, więc będzie poruszał się komunikacją miejską.


Niepoprawna pisownia

pókico

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pukico

Niepoprawna pisownia