Poprawna pisownia

byłoby

Poprawna pisownia, znaczenie: omawiany wyraz to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w trybie przypuszczającym, forma czasownika być o znaczeniu: istnieć, żyć, przebywać, znajdować się w jakimś miejscu, trwać przez pewien czas, mieć miejsce, zdarzać się, odbywać się, brać w czymś udział, uczestniczyć, znajdować się w jakimś stanie, doznawać czegoś. Samo byłoby zaliczane jest do osobowych form czasowników, dlatego w myśl obowiązującej we współczesnej polszczyźnie zasady, mówiącej, iż cząstki -by, -bym, -byś piszemy razem z osobowymi formami czasowników należy zawsze zapisywać ją łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłoby miło gdybyś podziękował cioci, za prezent który od niej dostałeś.
Najlepiej byłoby gdybyśmy wyruszyli o wschodzie słońca – mamy długą drogę do pokonania.
Byłoby znacznie prościej, gdybyś zwyczajnie zgodziła się ze mną zamieszkać.
Życie milionów osób byłoby znacznie piękniejsze, gdyby nie wojna.
Nawet nie chcę myśleć, jak smutne byłoby moje życie, gdybym Cię wtedy nie poznała.
Czy byłoby problemem gdybym dotarł na spotkanie z lekkim opóźnieniem?


Niepoprawna pisownia

było by

Niepoprawna pisownia