Niepoprawna pisownia

dobrywieczór

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobry wieczór

Poprawna pisownia, znaczenie: to rodzaj formy uprzejmego (grzecznościowego) zwrotu powitalnego, której używa się wyłącznie wieczorową porą. Składa się z dwóch wyrazów – dobry i wieczór, które razem składają się na jedną znaczeniową całość. Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego połączenia takiego typu powinny być zapisywane wyłącznie osobno. W analogiczny sposób zapisywane są podobne zwroty takie jak dzień dobry i do widzenia (wyjątkiem jest tu dobranoc).

Przykłady poprawnej pisowni

Wieczorna audycja radiowa rozpoczęła się tymi samymi słowami co zawsze – dobry wieczór kochani słuchacze.
Mało kto o tym wie, ale Adam Mickiewicz w 1899 roku napisał sonety zatytułowane Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani Jadwigo, olśniewająco Pani wygląda na dzisiejszym balu!


Niepoprawna pisownia

dobry wieczur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobry wjeczór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobrywieczur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobrywjeczór

Niepoprawna pisownia