Poprawna pisownia

daleko idący

Poprawna pisownia, znaczenie: zgodnie z ogólnymi zasadami języka polskiego, wyrażenia przysłówkowe, w których przysłówek łączy się z przymiotnikiem lub imiesłowem, należy zapisywać oddzielnie. Z tego powodu poprawną wersją jest daleko idący, w którym daleko to przysłówek.
Daleko idący to wyrażenie, które zazwyczaj odnosi się do wniosków. Oznacza, że są one bardzo mocno rozbudowane, często nazbyt obszerne i nieprawidłowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej daleko idące wnioski nie były oparte na żadnych, racjonalnych podstawach, więc jej nie uwierzył.
Ten daleko idący wniosek jest jednocześnie bardzo krzywdzący, więc lepiej zachowaj go dla siebie.
Zbyt daleko idący wniosek może być przyczyną nieporozumień, dlatego wolę być powściągliwy.


Niepoprawna pisownia

dalekoidący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

daleko-idący

Niepoprawna pisownia