Poprawna pisownia

niepozorny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niepozorny należy zapisywać zawsze razem. Zgodnie z zasadami języka polskiego przeczenie nie z przymiotnikami zapisujemy łącznie, gdy są one w stopniu równym i wyrażają stan rzeczy.
Niepozorny oznacza mały, nieistotny, pomijalny w rozważaniach. Jest to także niezwracający na siebie uwagi człowiek.

Przykłady poprawnej pisowni

Krystian to bardzo niepozorny chłopiec, dlatego koledzy często traktują go jak kozła ofiarnego.
Masz taki niepozorny domek, że omal go nie przegapiłem, kiedy do ciebie jechałem.
Na początku wydawał się niepozorny, ale po bliższym poznaniu to naprawdę fajny facet.


Niepoprawna pisownia

nie pozorny

Niepoprawna pisownia