Niepoprawna pisownia

worzeniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wożeniem

Poprawna pisownia