Z powrotem to zgodnie z definicjami PWN:
1. «w kierunku powrotnym»
2. «na nowo»

Definicja wyrażenia z powrotem

Wyrażenie z powrotem to fraza przysłówkowa, oznaczająca: ponownie, lecz w przeciwnym kierunku niż za pierwszym razem, znowu przywracając pierwotny stan, inaczej: na nowo, ponownie, powtórnie.


Wyjaśnienie zasady pisowni wyrażenia z powrotem

Omawiane wyrażenie należy zawsze zapisywać rozłącznie, należy także zwrócić uwagę, że pierszą literą może być w tym przypadku wyłącznie litera z. Pisownię tę należy zapamiętać, ponieważ nie istnieje, żadna reguła, która by ją uzasadniała. Warto skojarzyć, że omawiane sformułowanie nie uległo zmianie podczas reformy ortograficznej w 1938 roku, podczas której sporo podobnych zwrotów zmieniło swoją pisownię (np. dawniej zapisywane z ponad w 1938 roku przyjęło obowiązującą do dziś formę sponad).


Najczęściej występujące błędy ortograficzne

Niepoprawna pisownia

spowrotem

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: błędny zapis może wynikać ze skojarzenia z niewystarczająco staranną artykulacją. Taka forma posiada dwa błędy: zapis łączny, a także użycie litery s zamiast poprawnej z.

Niepoprawna pisownia

zpowrotem

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: niepoprawna pisownia łączna, która jest niepoprawna zarówno obecnie, jak i w przeszłości.


Praktyczne przykłady użycia z powrotem w zdaniu

Zapomniałam ładowarki do laptopa, więc musiałam z domu jechać z powrotem do rodziców żeby ją zabrać.
Spodnie z rozszerzanymi nogawkami z powrotem robią się modne.
Zastanów się, czy czegoś jeszcze potrzebujesz, nie mam zamiaru jeździć w tę i z powrotem.
Chory narząd został usunięty z ciała pacjenta, oczyszczony z większości guza i umieszczony z powrotem w jamie brzusznej.
Myślałam, że już się uspokoiła, kiedy z powrotem zaczęła płakać.


Odmiana wyrażenia

Jest to fraza przysłówkowa nieodmienna, nie podlegająca stopniowaniu.


Zasady wymowy

 • IPA (międzynarodowy alfabet fonetyczny): [s‿pɔˈvrɔtɛ̃m]
 • AS (slawistyczny alfabet fonetyczny): [s‿povrotẽm]
 • Zjawiska fonetyczne: utrata dźwięczności w wygłosie, nazalizacja, przyimek nie tworzący samodzielnie sylaby.

Słownik wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych

Synonimy: na powrót (prestarzałe), gwarowe: abarot, abarotna, nazad, regionalizmy śląskie: curig i nazod.
Antonimy: –


Związki frazeologiczne, jakie tworzy z powrotem

 • tam i z powrotem – w kółko, bezsensownie, (o podróży) do miejsca docelowego i znów do punktu wyjścia.

Etymologia wyrażenia

Wyrażenie z powrotem ma pochodzenie historyczne – we współczesnej formie było używane już w języku staropolskim.


Różnice między z powrotem, a innymi wyrażeniami

Jedynym synonimem z powrotem do zamiennego stosowania w szerokim zakresie przypadków jest wyrażenie na powrót, warto jednak podkreślić, że jest to wyrażenie przestarzałe. Pozostałe wyszczególnione wyżej synonimy zwrotu wywodzą się z gwary, bądź są regionalizmami nie funkcjonującymi powszechnie w języku polskim.


Tłumaczenie wyrażenia na popularne języki obce

Tłumaczenie tego wyrażenia na wybrane języki obce prezentuje się w następujący sposób:

 • angielski: back, again
 • arabski: إلى الوراء
 • czeski: zpět, zpátky
 • duński: tilbage, igen
 • fiński: takaisin
 • jidysz: צוריק (curik), צוריק (curik)
 • kaszubski: nazôd, nazôd
 • niemiecki: zurück, zurück
 • norweski: tilbake
 • rosyjski: назад, обратно, вспять, назад, обратно, вспять
 • szwedzki: tillbaka

Uwagi i ciekawostki

Omawiana konstrukcja jako jedna z niewielu nie uległa reformie pisowni z 1938 roku, podczas której swój zapis zmieniły wyrażenia takie jak: sprzed, spomiędzy, spoza (dawniej: z przed, z pomiędzy, z poza).