Niepoprawna pisownia

bymiało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

by miało

Poprawna pisownia