Poprawna pisownia

dołączam

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona w pierwszej osobie liczby pojedynczej forma czasownika dołączać. Oznacza on stawanie się uczestnikiem jakiegoś wydarzenia lub elementem czegoś, włączenie się do jakiejś grupy, ale również dodanie czegoś do jakiegoś zbioru. Po dodaniu zaimka zwrotnego się powstaje czasownik zwrotny niedokonany, którym informujemy, że ktoś samodzielnie stał się członkiem lub częścią jakiejś istniejącej wcześniej grupy.
Jedyną poprawną formą zapisu powyższego czasownika jest dołączam. Wszelkiego rodzaju pomyłki mogą wynikać z niedostatecznie starannej wymowy. Warto również zapamiętać, że analogicznie zapisujemy podobnie brzmiące wyrazy, takie jak: włączać, wyłączać.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy możecie na sekundę przerwać odtwarzanie filmu? Skoczę do toalety i za chwilę do was dołączam.
Spójrz. Dołączam ostatni kabelek i teraz wszystko powinno już działać.
Co jakiś czas dołączam do kolejnego klubu czytelników książek, jednak większość pozycji już przeczytałem.


Niepoprawna pisownia

dołanczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołonczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do łączam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do łonczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do łanczam

Niepoprawna pisownia