Niepoprawna pisownia

tłómaczenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tłumaczenie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo tłumaczenie oznacza tekst pisany lub rzadziej mówiony, który został przełożony na język obcy. Oznacza także sam proces wykonywania przekładu.
Tłumaczenie należy pisać przez u, co zostało ukształtowane historycznie. Słowo wywodzi się bowiem od staropolskiego *tъlmačь, które zostało najpewniej zapożyczone z innych języków. Historyczna pisownia oraz wymowa słowa narzuciła współczesny zapis przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Tłumaczenie tekstów z języka polskiego na obce jest bardzo trudne, dlatego się go nie podejmuję.
Wykonując tłumaczenie tekstu prawnego musiała skorzystać z fachowej wiedzy swojego męża.
Gdyby nie takie kiepskie tłumaczenie, znacznie bardziej podobałaby mi się ta piosenka.


Niepoprawna pisownia

tómaczenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tumaczenie

Niepoprawna pisownia