Poprawna pisownia

Gdyni

Poprawna pisownia, znaczenie: Gdynia to miasto, które ma dostęp do Morza Bałtyckiego. Leży na północy Polski, na terenie województwa pomorskiego. Wraz z Gdańskiem i Sopotem tworzy tzw. Trójmiasto. W czasach średniowiecza Gdynia była rybacką wsią, a w roku 1926 uzyskała prawa miejskie. Do jej szybkiego rozwoju i popularności przyczynił się port, który wtedy powstawał.
Słowo Gdyni zapisujemy przez jedno -i na końcu. Można to wyjaśnić za pomocą zasady, która mówi, że cząstkę -ni należy zapisywać wtedy, kiedy mamy do czynienia z wyrazami kończącymi się na -ia, które następuje po n, a ich forma w mianowniku wypowiadana jest jako -ńa.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie był w Gdyni, ale miał nadzieję, że odwiedzi to miasto, bo bardzo lubił przebywać nad morzem.
Ich wujek pochodzi z Gdyni, dlatego często opowiadał im jak wyglądało miasto, kiedy jeszcze tam mieszkał.
Na herbie Gdyni widnieją dwie złote ryby na czerwonym polu, przebite srebrnym mieczem z rękojeścią skierowaną do góry.


Niepoprawna pisownia

Gdynii

Niepoprawna pisownia