Oba wyrażenia są dopuszczone do użytku przez językoznawców, jednak każde z nich oznacza coś innego, a co więcej – pełni w zdaniu inną funkcję. Niemożliwe jest zatem używanie ich wymiennie, bo byłoby to błędem ortograficznym. Zapoznaj się z definicjami i przykładami przygotowanymi dla każdego z wyrażeń i na tej podstawie zdecyduj, które z nich będzie pasowało do kontekstu zdania. W razie wątpliwości pamiętaj o możliwości zadania naszej redakcji pytania językowego w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

za pewne

Poprawna pisownia, znaczenie: za pewne to dwa osobne wyrazy, przyimek za oraz przymiotnik pewne (inaczej: taki, który niewątpliwie nastąpi, nieulegający wątpliwości). Absolutnie nie należy stosować tej konstrukcji jako zamiennika partykuły zapewne.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie bądźcie za pewne siebie, bo sprawiacie wrażenie niegrzecznych.
To co mówił, przyjęłam za pewne – był to błąd.
Podczas występu były za pewne siebie – to je zgubiło.


Poprawna pisownia

zapewne

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zapewne z kolei pełni w zdaniach funkcję partykuły, sygnalizującej, że dane stwierdzenie jest wyłącznie domysłem osoby mówiącej. Jeśli natomiast użyjemy tego słowa samodzielnie, przekażemy w ten sposób informację, że chcemy wnieść pewne zastrzeżenia do danego stwierdzenia, choć w zasadzie się z nim zgadzamy.

Przykłady poprawnej pisowni

Napisał, że wyszedł już z domu, więc zapewne niedługo będzie.
Nie martw się, przesyłka zapewne dotrze do Ciebie jutro.
Ma wyłączony telefon – zapewne zapomniał naładować baterii.