Niepoprawna pisownia

spuźnienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spóźnienie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo spóźnienie odnosi się do sytuacji, w której coś zaczyna się zbyt późno w stosunku do ustalonego planu albo ktoś przybywa na wskazane miejsce po upływie ustalonego czasu. Może dotyczyć przegapienia odpowiedniego terminu.
Spóźnienie należy zapisywać przez ó. Jego pisownia została ustalona historycznie, ponieważ pochodzi ono od słowa później, które z kolei oparte jest o starosłowiańskie pozdьnъ. Rodowód tych wyrazów zagwarantował im przekształcenie o na ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego kolejne spóźnienie zaowocowało poważną reprymendą od szefa, który uznał je za nieodpowiedzialność.
Jednorazowe spóźnienie nie jest przestępstwem, ale lepiej, aby nie powtarzało się za często.
Bardzo denerwują mnie spóźnienia, dlatego staram się zadawać tylko z punktualnymi ludźmi.


Niepoprawna pisownia

spóśnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpóźnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z późnienie

Niepoprawna pisownia