Poprawna pisownia

tragedii

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie tragedii wywodzi się od słowa tragedia, które ma korzenie w grece. Oznacza ono rodzaj klasycznej sztuki teatralnej. Jednocześnie odnosi się do wydarzeń traumatycznych, bolesnych i katastrofalnych, które mają poważne skutki emocjonalne, fizyczne i materialne. Często wyolbrzymia się problemy, nazywając je tragedią.
Określenie tragedii musi być zapisywane przez ii. Jest to wynikiem zapożyczenia słowa tragedia z greki. Zgodnie z zasadami polskiej pisowni wszystkie słowa, które są zapożyczeniami i w mianowniku kończą się na ia, muszą odmieniać się, przyjmując końcówkę ii.

Przykłady poprawnej pisowni

Był miłośnikiem klasycznej, greckiej tragedii, dlatego przeczytał wszystkie dzieła starożytnych twórców.
W jego oczach tamto wydarzenie nabrało cech prawdziwej tragedii, o której nie mógł zapomnieć.
Nie zamierzała robić tragedii z powodu zgubionego kolczyka, nawet, jeśli bardzo go lubiła.


Niepoprawna pisownia

tragedi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tragedji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tragedjii

Niepoprawna pisownia