Poprawna pisownia

nudzicie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nódzicie

Niepoprawna pisownia