Obie zaprezentowane poniżej formy pisowni (czyli zarówno nie palący i niepalący) mogą być poprawne, jednak zalecamy stosowanie pisowni łącznej (tj. niepalący) w każdym przypadku, bowiem zgodnie z decyzją Rady Języka Polskiego podjętą w grudniu 1997r. można zawsze łączyć nie z imiesłowami przymiotnikowymi, niezależnie od ich znaczenia i funkcji. W związku z tym stosując pisownię łączną mamy pewność, że nie zrobimy błędu – wyjątkiem są tu wyłącznie konstrukcje przeciwstawne typu: nie palący, lecz łagodny. Jeśli masz wątpliwości zapoznaj się z naszymi definicjami oraz dodatkowo rzuć okiem na przykłady użycia obu form w zdaniu.

Poprawna pisownia

nie palący

Poprawna pisownia, forma dopuszczalna warunkowo, niepolecana.

Przykłady poprawnej pisowni

Kamil był nie palący, kiedy się spotkaliśmy. Po papierosa sięgnął dopiero po naszym spotkaniu.
Temat nie jest palący, zajmiesz się nim po powrocie z urlopu.
Ból który odczuwam jest nie palący, lecz łagodny.


Poprawna pisownia

niepalący

Poprawna pisownia, forma zalecana.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek od zawsze był niepalący – nie widziałem go nigdy z papierosem.
To jest przedział dla niepalących, proszę natychmiast zgasić tego papierosa!
Przykro mi, niestety nie poczęstuję Cię papierosem, bo jestem niepalący.