Poprawna pisownia

byłabym

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo byłabym zapisujemy zawsze łącznie. Jest to wynikiem ogólnej zasady, mówiącej, że cząstkę -bym zapisuje się łącznie z czasownikami, które określa.
Wyraz byłabym oznacza przypuszczenie, że wypowiadająca się osoba płci żeńskiej znajdowałaby się w jakimś miejscu albo w jakiejś konkretnej sytuacji. Może opisywać przypuszczenie dotyczące także jej stanu, samopoczucia albo innych cech, które są z nią związane.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdybyś mnie nie zatrzymywał, byłabym dużo wcześniej w pracy i nie dostałabym reprymendy.
Byłabym już dawno na studiach, gdybym nie zdecydowała się wyjść za mąż i urodzić dziecko.
Byłabym znaczenie bardziej szczęśliwa, gdybyś zechciał mnie czasem posłuchać i zrobić, co mówię.


Niepoprawna pisownia

była bym

Niepoprawna pisownia