Niepoprawna pisownia

kojaże

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kojarzę

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażeniem tym nazywamy łączenie ze sobą faktów, danych, wrażeń, wyobrażeń tak, że pojawienie się jednych, powoduje automatyczne uświadomienie sobie innych. Kojarzyć niekiedy bywa również używane zamiennie z rozumieć. Z kolei użycie tego określenia w stosunku do ludzi oznacza łączenie ich ze sobą w pary.
Czasownik ten zawsze zapisujemy przez rz. Jako że wywodzi się on z języka staropolskiego i w takiej formie pojawiał się już w pierwszych słownikach, należy zapamiętać jego pisownię i zgodnie z obowiązującą w polszczyźnie zasadą, zapisywać go tak, jak nakazuje tradycja. Niektórzy doszukują się korzeni czasownika kojarzyć w prasłowiańskim jarze, jednak nie jest to potwierdzone. Z kolei na końcu wyrazu zawsze powinno znajdować się ę. Uzasadnia to reguła, która nakazuje takie zakończenie czasowników odmienionych w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy dobrze kojarzę, że wspominałeś kiedyś, że masz w domu szlifierkę?
Za nic nie kojarzę żebyśmy kiedykolwiek poznali kogoś takiego.
Jeśli dobrze kojarzę, to najbliższy odcinek tego serialu ukaże się dopiero za dwa tygodnie.


Niepoprawna pisownia

kojażę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kojarze

Niepoprawna pisownia